• 3850 ถนนพระราม 4 คลองเตย กรุงเทพ
  • ตลอด 24 ชั่วโมง
  • 02-348-7000

พญ.นุชจรินทร์ เตกะจรินทร์

  • คณะแพทย์
  • พญ.นุชจรินทร์ เตกะจรินทร์
พญ.นุชจรินทร์  เตกะจรินทร์

พญ.นุชจรินทร์ เตกะจรินทร์

โรคผิวหนัง

ปริญญาบัตร

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วุฒิบัตร

  • ประกาศนียบัตรแพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขาตจวิทยาศัลยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริญญาบัตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาตจวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางออกตรวจ

วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัส
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์
-
09:00 - 12:00
-
-
-
-
-

02-348-7000

Have a question? call us now

info@Theptarin.com

Need support? Drop us an email

ตลอด 24 ชั่วโมง

We are open 24 hours