• 3850 ถนนพระราม 4 คลองเตย กรุงเทพ
  • ตลอด 24 ชั่วโมง
  • 02-348-7000

แพ็กเกจและโปรโมชั่น

โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็ง
โปรแกรมเบาหวาน เบาใจ
อัตราค่าบริการห้องพัก
แพ็กเกจกายภาพบำบัด
แพ็กเกจกายภาพบำบัดลดอาการปวด
แพ็กเกจการรักษาด้วยเครื่อง High Power Laser
โปรแกรมตรวจสุขภาพช่วงวัย
วัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออก

02-348-7000

Have a question? call us now

@theptarin

Be friend with us

info@Theptarin.com

Need support? Drop us an email