• 3850 ถนนพระราม 4 คลองเตย กรุงเทพ
  • ตลอด 24 ชั่วโมง
  • 02-348-7000

นพ.สมบุญ วงศ์ธีรภัค

  • คณะแพทย์
  • นพ.สมบุญ วงศ์ธีรภัค
นพ.สมบุญ วงศ์ธีรภัค

นพ.สมบุญ วงศ์ธีรภัค

อายุรศาสตร์

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาตร์ทั่วไป คณะแพทยศาตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ตารางออกตรวจ

วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัส
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์
09:30 - 11:30
09:30 - 14:30
09:30 - 12:00
09:30 - 11:00
09:30 - 14:30
08:30 - 15:00
-

02-348-7000

Have a question? call us now

@theptarin

Be friend with us

info@Theptarin.com

Need support? Drop us an email