• 3850 ถนนพระราม 4 คลองเตย กรุงเทพ
  • ตลอด 24 ชั่วโมง
  • 02-348-7000

นพ.ทวี อนันตกุลนธี

  • คณะแพทย์
  • นพ.ทวี อนันตกุลนธี
นพ.ทวี อนันตกุลนธี

นพ.ทวี อนันตกุลนธี

อายุรศาสตร์

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาตร์ทั่วไป คณะแพทยศาตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ตารางออกตรวจ

วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัส
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์
-
09:00 - 16:00
09:00 - 16:00
09:00 - 16:00
09:00 - 16:00
09:00 - 14:00
(หยุดสัปดาห์ที่ 1)
08:30 - 12:00
(หยุดสัปดาห์ที่ 1,3,5)

02-348-7000

Have a question? call us now

@theptarin

Be friend with us

info@Theptarin.com

Need support? Drop us an email