• 3850 ถนนพระราม 4 คลองเตย กรุงเทพ
  • ตลอด 24 ชั่วโมง
  • 02-348-7000

นพ.ทวี อนันตกุลนธี

  • คณะแพทย์
  • นพ.ทวี อนันตกุลนธี
นพ.ทวี อนันตกุลนธี

นพ.ทวี อนันตกุลนธี

อายุรศาสตร์

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์ทั่วไป คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ตารางออกตรวจ

วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัส
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์
-
09:00 - 15:00
09:00 - 15:00
09:00 - 15:00
09:00 - 15:00
09:00 - 14:00
(ออกสัปดาห์ที่ 2,3,4)
08:30 - 12:00
(ออกสัปดาห์ที่ 2,4)

02-348-7000

Have a question? call us now

@vimut-theptarin

Be friend with us

info@Theptarin.com

Need support? Drop us an email