• 3850 ถนนพระราม 4 คลองเตย กรุงเทพ
  • ตลอด 24 ชั่วโมง
  • 02-348-7000

พญ.วราลี ฉัตรชมชื่น

  • คณะแพทย์
  • พญ.วราลี ฉัตรชมชื่น
พญ.วราลี   ฉัตรชมชื่น

พญ.วราลี ฉัตรชมชื่น

อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อ

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาโทวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาอายุรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • Post graduate diploma in Obesity and weight management, University at South wales, United Kingdom
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์ (แพทยสภา)
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญอนุสาขาอายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางออกตรวจ

วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัส
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์
-
08:00 - 19:00
08:00 - 16:00
08:00 - 12:00
08:00 - 16:00
-
08:00 - 16:00

02-348-7000

Have a question? call us now

@theptarin

Be friend with us

info@Theptarin.com

Need support? Drop us an email