• 3850 ถนนพระราม 4 คลองเตย กรุงเทพ
  • ตลอด 24 ชั่วโมง
  • 02-348-7000

นพ.ยศพล เตียวจิตต์เจริญ

  • คณะแพทย์
  • นพ.ยศพล เตียวจิตต์เจริญ
นพ.ยศพล เตียวจิตต์เจริญ

นพ.ยศพล เตียวจิตต์เจริญ

อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อ

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • Diploma, Thai Board of Internal Medicine (Thailand)
  • Diploma, Thai Subspecialist of Endocrinology (Thailand)
  • Research student, Department of Diabetes, Endocrinology, and Nutrition Graduate school of Medicine, Kyoto University, Kyoto, Japan 2015-2017

ตารางออกตรวจ

วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัส
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์
08:00 - 18:00
-
08:00 - 16:00
08:00 - 17:00
08:00 - 14:00
08:00 - 14:00
-

02-348-7000

Have a question? call us now

@vimut-theptarin

Be friend with us

info@Theptarin.com

Need support? Drop us an email