ทีมสหสาขาวิชาชีพครั้งแรกในประเทศไทย ทีมสหสาขาวิชาชีพครั้งแรกในประเทศไทย

About Theptarin Hospital

Service Education Research

ติดต่อโรงพยาบาล

คลิกเพื่อโทร 0-2348-7000

health@theptarin.com

แผนที่การเดินทาง
3850 ถนนพระราม 4 คลองเตย กรุงเทพ 10110
โทร. 0-2348-7000
GET DIRECTION ON THE MAP

Package & Promotion