• 3850 ถนนพระราม 4 คลองเตย กรุงเทพ
  • ตลอด 24 ชั่วโมง
  • 02-348-7000

นพ.ชาญวัฒน์ ชวนตันติกมล

  • คณะแพทย์
  • นพ.ชาญวัฒน์ ชวนตันติกมล
นพ.ชาญวัฒน์ ชวนตันติกมล

นพ.ชาญวัฒน์ ชวนตันติกมล

อายุรศาสตร์

ปริญญาบัตร

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) คณะแพทยศาสตร์วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานคร และวชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

วุฒิบัตร

  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาตร์ (แพทยสภา)

ตารางออกตรวจ

วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัส
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์
-
-
-
-
-
-
-

02-348-7000

Have a question? call us now

info@Theptarin.com

Need support? Drop us an email

ตลอด 24 ชั่วโมง

We are open 24 hours