• 3850 ถนนพระราม 4 คลองเตย กรุงเทพ
  • ตลอด 24 ชั่วโมง
  • 02-348-7000

  • คณะแพทย์

ปริญญาบัตร

  • • แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วุฒิบัตร

  • • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญอนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตารางออกตรวจ

วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัส
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์
09:00 - 20:00
09:00 - 20:00
-
14:00 - 20:00
08:00 - 20:00
-
-

02-348-7000

Have a question? call us now

info@Theptarin.com

Need support? Drop us an email

ตลอด 24 ชั่วโมง

We are open 24 hours