• 3850 ถนนพระราม 4 คลองเตย กรุงเทพ
  • ตลอด 24 ชั่วโมง
  • 02-348-7000

นพ.วิวัฒน์ จันเจริญฐานะ

  • คณะแพทย์
  • นพ.วิวัฒน์ จันเจริญฐานะ
นพ.วิวัฒน์ จันเจริญฐานะ

นพ.วิวัฒน์ จันเจริญฐานะ

อายุรศาสตร์โรคไต

ปริญญาบัตร

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2546

วุฒิบัตร

  • วุฒบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2553
  • วุฒบัตรผู้เชี่ยวชาญอนุสาขาอายุรศาสตร์โรคไต (แพทยสภา) พ.ศ.2554

ตารางออกตรวจ

วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัส
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์
-
16:00 - 18:00
-
-
-
-
-

02-348-7000

Have a question? call us now

info@Theptarin.com

Need support? Drop us an email

ตลอด 24 ชั่วโมง

We are open 24 hours