• 3850 ถนนพระราม 4 คลองเตย กรุงเทพ
  • ตลอด 24 ชั่วโมง
  • 02-348-7000

พญ.เบญญา เรืองโรจน์วิชัย

  • คณะแพทย์
  • พญ.เบญญา เรืองโรจน์วิชัย

พญ.เบญญา เรืองโรจน์วิชัย

อายุรกรรมโรคหัวใจและหลอดเลือด

ปริญญาบัตร

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.2549

วุฒิบัตร

  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์ (แพทยสภา) พ.ศ. 2557
  • ประกาศนียบัตรผู้เชี่ยวชาญอนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ กรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560

ตารางออกตรวจ

วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัส
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์
08:00 - 20:00
08:00 - 20:00
-
08:00 - 17:00
-
-
09:00 - 17:00

02-348-7000

Have a question? call us now

info@Theptarin.com

Need support? Drop us an email

ตลอด 24 ชั่วโมง

We are open 24 hours