• 3850 ถนนพระราม 4 คลองเตย กรุงเทพ
 • ตลอด 24 ชั่วโมง
 • 02-348-7000

พญ.ศิริพร อธิสกุล

 • คณะแพทย์
 • พญ.ศิริพร อธิสกุล
พญ.ศิริพร อธิสกุล

พญ.ศิริพร อธิสกุล

อายุรกรรมโรคหัวใจและหลอดเลือด

ปริญญาบัตร

 • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2543

วุฒิบัตร

 • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญอนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาวิทยาศาตร์มหาบัณฑิต สาขาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Fellowship of Medicine in Interventional Cardiology โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ประกาศนียบัตรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านคลินิก อนุสาขาหัตถการปฏิบัติรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Certificate of expert training incomplex coronary intervention, peripheral artery intervention and structural heart intervention, Kurashiki Central Hospital, Kurashiki, Okayama, Japan
 • Certificate of expert training in physiological assessment and in intravascular imaging for coronary artery disease Wakayama Medical University, Kimiidera, Wakayama, Japan

ตารางออกตรวจ

วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัส
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์
-
-
-
16:00 - 19:00
-
-
-

02-348-7000

Have a question? call us now

info@Theptarin.com

Need support? Drop us an email

ตลอด 24 ชั่วโมง

We are open 24 hours