• 3850 ถนนพระราม 4 คลองเตย กรุงเทพ
  • ตลอด 24 ชั่วโมง
  • 02-348-7000

นพ.อนุรักษ์ เจียมอนุกูลกิจ

  • คณะแพทย์
  • นพ.อนุรักษ์ เจียมอนุกูลกิจ
นพ.อนุรักษ์ เจียมอนุกูลกิจ

นพ.อนุรักษ์ เจียมอนุกูลกิจ

อายุรกรรมโรคหัวใจและหลอดเลือด

ปริญญาบัตร

  • แพทย์ศาสตร์บัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วุฒิบัตร

  • ประกาศนียบัตรอนุสาขาหัตถการปฏิบัติรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด
  • วุฒิบัตรผู้เชียวชาญสาขาอายุรศาสตร์ (แพทยสภา)
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ (แพทยสภา)
  • Certificate of Training Coronary Intervention in Kurashiki Central Hospital, Kurashiki, Okayama, Japan

ตารางออกตรวจ

วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัส
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์
-
17:00 - 20:00
-
-
-
-
-

02-348-7000

Have a question? call us now

info@Theptarin.com

Need support? Drop us an email

ตลอด 24 ชั่วโมง

We are open 24 hours