• 3850 ถนนพระราม 4 คลองเตย กรุงเทพ
  • ตลอด 24 ชั่วโมง
  • 02-348-7000

นพ.เอกรัชย์ ศิริคะรินทร์

  • คณะแพทย์
  • นพ.เอกรัชย์ ศิริคะรินทร์
นพ.เอกรัชย์ ศิริคะรินทร์

นพ.เอกรัชย์ ศิริคะรินทร์

อายุรกรรมโรคหัวใจและหลอดเลือด

ปริญญาบัตร

  • แพทย์ศาสตร์บัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

วุฒิบัตร

  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์ (แพทยสภา)
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ (แพทยสภา)
  • อนุมัติบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว (แพทยสภา)

ตารางออกตรวจ

วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัส
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์
-
08:00 - 17:00
-
08:00 - 17:00
-
-
08:00 - 16:00

02-348-7000

Have a question? call us now

info@Theptarin.com

Need support? Drop us an email

ตลอด 24 ชั่วโมง

We are open 24 hours