• 3850 ถนนพระราม 4 คลองเตย กรุงเทพ
 • ตลอด 24 ชั่วโมง
 • 02-348-7000

นพ.เอกรัชย์ ศิริคะรินทร์

 • คณะแพทย์
 • นพ.เอกรัชย์ ศิริคะรินทร์
นพ.เอกรัชย์ ศิริคะรินทร์

นพ.เอกรัชย์ ศิริคะรินทร์

อายุรศาสตร์ - อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด

ปริญญาบัตร

 • แพทยศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • แพทย์ประจำบ้านอายุรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • แพทย์ประจำบ้านอายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วุฒิบัตร

 • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์ ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย
 • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์อนุสาขาโรคหัวใจและหลอดเลือด ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่ง ประเทศไทย
 • อนุมัติบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว แพทย์สภา

ตารางออกตรวจ

วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัส
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์
-
08:00 - 17:00
-
08:00 - 17:00
-
-
08:00 - 16:00

02-348-7000

Have a question? call us now

info@Theptarin.com

Need support? Drop us an email

ตลอด 24 ชั่วโมง

We are open 24 hours