• 3850 ถนนพระราม 4 คลองเตย กรุงเทพ
  • ตลอด 24 ชั่วโมง
  • 02-348-7000

ศาสตราธิคุณนายแพทย์ วสันต์ อุทัยเฉลิม

  • คณะแพทย์
  • ศาสตราธิคุณนายแพทย์ วสันต์ อุทัยเฉลิม
ศาสตราธิคุณนายแพทย์ วสันต์ อุทัยเฉลิม

ศาสตราธิคุณนายแพทย์ วสันต์ อุทัยเฉลิม

อายุรกรรมโรคหัวใจและหลอดเลือด

ปริญญาบัตร

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วุฒิบัตร

  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์ทั่วไป คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญอนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ คณะแพทย์ศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ประกาศนียบัตรสาขาการสวนหัวใจและหลอดเลือดและการขยาย ศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยไลเดน ประเทศเนเธอร์แลนด์

ตารางออกตรวจ

วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัส
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์
-
-
-
-
17:00 - 19:00
09:00 - 11:00
-

02-348-7000

Have a question? call us now

info@Theptarin.com

Need support? Drop us an email

ตลอด 24 ชั่วโมง

We are open 24 hours