• 3850 ถนนพระราม 4 คลองเตย กรุงเทพ
  • ตลอด 24 ชั่วโมง
  • 02-348-7000

นพ.กฤตธี การดำริห์

  • คณะแพทย์
  • นพ.กฤตธี การดำริห์

นพ.กฤตธี การดำริห์

อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อ

ปริญญาบัตร

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วุฒิบัตร

  • Diploma, Thai Board of Internal Medicine
  • Clinical Fellowship Division of Endocrinology, Department of Internal Medicine, Faculty of Medicine Chiangmai University, Chiangmai, Thailand
  • Research Fellowship division of Endocrinology, Department of Internal Medicine, faculty of Medicine Chiangmai University, Chiangmai, Thailand
  • Department of Internal Medicine, Faculty of Medicine Chiangmai University, Chiangmai, Thailand

ตารางออกตรวจ

วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัส
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์
08:00 - 20:00
-
08:00 - 20:00
12:00 - 20:00
08:00 - 16:00
-
08:00 - 16:00

02-348-7000

Have a question? call us now

info@Theptarin.com

Need support? Drop us an email

ตลอด 24 ชั่วโมง

We are open 24 hours