• 3850 ถนนพระราม 4 คลองเตย กรุงเทพ
  • ตลอด 24 ชั่วโมง
  • 02-348-7000

พญ.สุนิตย์ จันทรประเสริฐ

  • คณะแพทย์
  • พญ.สุนิตย์ จันทรประเสริฐ
พญ.สุนิตย์ จันทรประเสริฐ

พญ.สุนิตย์ จันทรประเสริฐ

อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อ

ปริญญาบัตร

  • แพทยศาตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วุฒิบัตร

  • Diploma, Thai Subboard of Endocrinology
  • Diploma, Thai Board of Internal Medicine, Faculty of Medicine Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand

ตารางออกตรวจ

วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัส
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์
-
15:00 - 17:00
-
-
-
-
-

02-348-7000

Have a question? call us now

info@Theptarin.com

Need support? Drop us an email

ตลอด 24 ชั่วโมง

We are open 24 hours