• 3850 ถนนพระราม 4 คลองเตย กรุงเทพ
  • ตลอด 24 ชั่วโมง
  • 02-348-7000

ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด iCATH

ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด โรงพยาบาลเทพธารินทร์

ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด iCATH

โรงพยาบาลเทพธารินทร์

  • อาคาร A ชั้น 2
  • ทุกวัน 08.00-20.00 น.
  • 095-241-4242 , 02-348-7000 ต่อ 2200 , 2210 , 2211

02-348-7000

Have a question? call us now

@theptarin

Be friend with us

info@Theptarin.com

Need support? Drop us an email