• 3850 ถนนพระราม 4 คลองเตย กรุงเทพ
  • ตลอด 24 ชั่วโมง
  • 02-348-7000

นวัตกรรมใหม่ในการรักษาโรคความดันโลหิตสูง


 

ถ้าคุณมีปัญหาความดันโลหิตสูงที่ควบคุมยาก เช่นได้ยาควบคุมความดันหลายชนิดแต่ยังคุมความดันโลหิตไม่ได้ หรือมีผลข้างเคียงจากยาความดันหลายชนิดที่ต้องใช้ในขนาดสูง คุณอาจเป็นโรคความดันโลหิตสูงที่ดื้อต่อการรักษา (Resistant Hypertension)

ความดันโลหิตสูงที่ดื้อต่อการรักษา (Resistant Hypertension) คือความดันโลหิตสูงที่ไม่สามารถควบคุมความดันโลหิตได้ตามเกณท์ แม้จะได้รับยาไปมากกว่าสามชนิดโดยรวมถึงยาขับปัสสาวะในขนาดสูง

โรคนี้พบได้บ่อยขึ้น โดยพบได้ประมาณ 8-16% ของคนไข้ความดันโลหิตสูง โรคนี้เป็นโรคอันตรายโดยเพิ่มความเสี่ยงต่อการป่วยและเสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือด เช่น เส้นเลือดหัวใจตีบ กล้ามเนื้อหัวใจวาย เส้นเลือดสมองตีบหรือแตก หลอดเลือดแดงใหญ่โป่งพองหรือแตก ไตวายเฉียบพลัน เป็นต้น

การรักษาความดันโลหิตสูงที่ดื้อต่อการรักษามีหลายวิธี

หนึ่งในวิธีการรักษาโรคความดันโลหิตสูงที่ดื้อต่อการรักษา คือการจี้เส้นประสาทอัตโนมัติที่บริเวณหลอดเลือด แดงที่ไปเลี้ยงไต (Renal denervation) โดยอาศัยหลักการว่าโดยปกติแล้วร่างกายจะมีระบบประสาทอัตโนมัติ มาควบคุมการทำงานบริเวณหลอดเลือดแดงไต โดยจะควบคุมการหดตัวคลายตัวของหลอดเลือด รวมถึง ควบคุมการทำงานของระบบฮอร์โมนที่ใช้ควบคุมสมดุลน้ำและเกลือแร่ภายในร่างกาย ที่มีผลต่อความดันโลหิตสูง พบว่าในผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ภายหลังการรักษาที่ลดกระแสประสาทอัติโนมัติสามารถคุมความดันได้ โดยสามารถลดปริมาณยาหรือหยุดยาได้ทั้งหมด

การจี้เส้นประสาทอัตโนมัติที่บริเวณหลอดเลือดไต เป็นการรักษาโดยไม่ใช่การผ่าตัด แต่เป็นการรักษาผ่านสายสวนทางขาหนีบ ใช้เวลาทำสั้น ผลแทรกซ้อนต่ำ (ในการศึกษาส่วนใหญ่พบผลข้างเคียงเท่ากับกลุ่มควบคุมที่ไม่ ได้ทำการจี้เส้นประสาท) และนอนโรงพยาบาลสั้นแค่ประมาณหนึ่งคืนเท่านั้น

สนใจสอบถามเพิ่มเติม ศูนย์โรคหัวใจโรงพยาบาลเทพธารินทร์

บทความที่เกี่ยวข้อง

02-348-7000

Have a question? call us now

@theptarin

Be friend with us

info@Theptarin.com

Need support? Drop us an email