• 3850 ถนนพระราม 4 คลองเตย กรุงเทพ
  • ตลอด 24 ชั่วโมง
  • 02-348-7000

โรคหน้าฝนที่ควรระวัง


 

อากาศเริ่มเย็นและมีความชื้นสูงขึ้น เป็นสาเหตุให้โรคหลายชนิดสามารถแพร่ระบาดได้ง่ายและรวดเร็ว เพราะฉะนั้นเมื่อเข้าหน้าฝน หลายคนควรเริ่มดูแลสุขภาพของตัวเองเพื่อป้องกันโรคติดต่อที่มากับหน้าฝน ซึ่งมี 3 กลุ่มโรคที่ควรระวัง ดังนี้
 
  1. โรคติดต่อทางระบบทางเดินหายใจ  ได้แก่ โรคไข้หวัดใหญ่ , โรคปอดอักเสบ
  2. โรคติดต่อจากการสัมผัส ได้แก่ โรคมือเท้าปาก , โรคฉี่หนู
  3. โรคติดต่อโดยยุงลาย ได้แก่ โรคไข้เลือดออก , โรคไข้ปวดข้อยุงลาย , โรคติดเชื้อไวรัสซิก้า

ดูแลตัวเองสังเกตอาการไว้นะคะ

บทความที่เกี่ยวข้อง

02-348-7000

Have a question? call us now

@vimut-theptarin

Be friend with us

info@Theptarin.com

Need support? Drop us an email