• 3850 ถนนพระราม 4 คลองเตย กรุงเทพ
  • ตลอด 24 ชั่วโมง
  • 02-348-7000

ถ้าคุณมี (วิตามิน) ดีพอ ติดโควิด...ก็ไม่รุนแรง
 

วิตามินดี เป็นวิตามินที่จำเป็นต่อร่างกาย ประโยชน์ของวิตามินดี นอกจากช่วยให้ร่างกายเพิ่มการดูดซึม แคลเซียม ฟอสฟอรัส เสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรงแล้ว วิตามินดียังเป็นส่วนสำคัญในการกระตุ้น ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย กำจัดเชื้อในร่างกาย โดยเฉพาะระบบทางเดินหายใจ ลดการอักเสบของร่างกาย จากข้อมูลสำรวจสุขภาวะพบว่าเกือบครึ่งของประชากรไทย มีระดับวิตามินดีในเลือดไม่เพียงพอ เกณฑ์ประเมินระดับวิตามินดีในเลือด (ข้อมูลอ้างอิง Institute of Medicine. Dietary reference intakes for calcium and vitamin D. Washington, DC: National Academics Press; 2011

น้อยกว่า 20 ng/mL แสดงว่ามีภาวะขาดวิตามินดี
20-30 ng/mL อยู่ในระดับวิตามินดีไม่เพียงพอ
มากกว่า 30 ng/mL บ่งบอกถึงระดับวิตามินที่เพียงพอ

ในกลุ่มผู้ป่วยโควิด พบว่ามีภาวะขาดวิตามินดี ซึ่งสัมพันธ์กับภาวะการอักเสบของร่างกายที่เพิ่มขึ้น เนื้อเยื่อร่างกายถูกทำลายเพิ่มขึ้นจากภาวะติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ และความรุนแรงของตัวโรคก็เพิ่มขึ้นเป็นอีกเท่าตัวได้ด้วย แต่ถ้าหากร่างกายมีระดับวิตามินดีที่เพียงพอ สามารถช่วยป้องกัน และลดความรุนแรงจากภาวะติดเชื้อทางเดินหายใจ อย่างโรคโควิดที่ระบาดอยู่ในช่วงนี้ได้

แหล่งของวิตามินดี นอกจากแสงแดดอ่อนๆ ในยามเช้าหรือยามเย็นแล้ว การบริโภคอาหารที่เป็นแหล่ง ของวิตามินดีก็ช่วยให้คุณได้รับวิตามินดีเพิ่มขึ้นได้ ซึ่งพบมากใน ปลาทู ปลาทูน่า ปลาแซลมอน ไข่แดง ตับ นม และผลิตภัณฑ์จากนม


โดย
บุญญริน ชาคริยานุกูล RD., CDT., CDE.                                                                                          
นักกำหนดอาหารวิชาชีพ และผู้ให้ความรู้โรคเบาหวาน                                                                                                  
ศูนย์โภชนาการและการกำหนดอาหาร รพ. วิมุต-เทพธารินทร์

 

บทความที่เกี่ยวข้อง

02-348-7000

Have a question? call us now

@vimut-theptarin

Be friend with us

info@Theptarin.com

Need support? Drop us an email