• 3850 ถนนพระราม 4 คลองเตย กรุงเทพ
  • ตลอด 24 ชั่วโมง
  • 02-348-7000

Sodium the series: ตอนที่ 2 โซเดียมในอาหารธรรมชาติ
 
ตอนที่แล้วเราได้ทำความรู้จักกับโซเดียม และได้ทราบไปแล้วว่า ร่างกายควรได้รับโซเดียมไม่เกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวัน ในตอนนี้เราจะพูดถึงแหล่งอาหารที่มีโซเดียมกันค่ะ มาลองดูกันว่าในแต่ละวัน เรากินโซเดียมพอไหม หรือกินมากไปหรือไม่ 

อาหารเกือบทุกชนิด มีโซเดียมเป็นองค์ประกอบ แบ่งเป็น 3 แหล่งหลัก ได้แก่
1. อาหารตามธรรมชาติ ได้แก่ ข้าวแป้ง เนื้อสัตว์ นม ผัก ผลไม้
2. เครื่องปรุงรส เช่น เกลือ ซีอิ๊ว น้ำปลา น้ำมันหอย
3. อาหารสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์อาหารที่ผ่านการแปรรูป เช่น อาหารกระป๋อง เนื้อสัตว์แปรรูป อาหารหมักดอง
 
จะเห็นได้ว่า อาหารธรรมชาติที่ไม่ได้เติมเครื่องปรุงเพิ่ม มีโซเดียมเป็นส่วนประกอบ แต่มีในปริมาณที่ไม่มาก ดังนั้นผู้ที่ต้องจำกัดโซเดียม สามารถกินอาหารกลุ่มนี้ได้ในปริมาณที่เหมาะสมค่ะ

โดย ชฎาพร หนองขุ่นสาร 
นักกำหนดอาหารวิชาชีพ (RD, CDE)
ศูนย์โภชนาการและการกำหนดอาหาร รพ.วิมุต-เทพธารินทร์

แหล่งข้อมูล
เอกสารเรื่อง “กินอย่างไรเมื่อต้องควบคุมปริมาณโซเดียม” ศูนย์โภชนาการและการกำหนดอาหาร โรงพยาบาลวิมุต - เทพธารินทร์

บทความที่เกี่ยวข้อง

02-348-7000

Have a question? call us now

@vimut-theptarin

Be friend with us

info@Theptarin.com

Need support? Drop us an email