• 3850 ถนนพระราม 4 คลองเตย กรุงเทพ
  • ตลอด 24 ชั่วโมง
  • 02-348-7000

Sodium the series: ตอนที่ 1 ทำความรู้จักโซเดียม
 
โซเดียม คือ แร่ธาตุที่มีความสำคัญกับร่างกายชนิดหนึ่งที่ร่างกายต้องการ แต่ไม่สามารถผลิตเองได้ จึงจำเป็นต้องได้รับจากอาหาร อาหารเกือบทุกชนิดมีโซเดียมเป็นส่วนประกอบ 

หน้าที่ของโซเดียม
ช่วยรักษาสมดุลของน้ำและของเหลวในร่างกาย ทำให้ระบบไหลเวียนของเหลวภายในร่างกายเป็นปกติ นอกจากนี้ ยังช่วยในการทำงานของระบบประสาทและกล้ามเนื้อ ช่วยรักษาสมดุลกรด-ด่างภายในร่างกาย

ใน 1 วันเราควรกินโซเดียมปริมาณเท่าใด
การกินโซเดียมในปริมาณที่เหมาะสม จะช่วยควบคุมและลดระดับความดันโลหิต รวมถึงช่วยลดความเสี่ยง การเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังต่างๆ ได้ ปริมาณที่องค์การอนามัยโลกแนะนำ คือ “2,000 มิลลิกรัมต่อวัน”

กินโซเดียมมากเกินไปส่งผลต่อร่างกายอย่างไร
  • เร่งภาวะเสื่อมของไต ทำให้เกิดโปรตีนอัลบูมินรั่วในปัสสาวะ เกิดภาวะไตเสื่อมหรือไตวายที่ต้องฟอกเลือด
  • ทำให้ความดันโลหิตสูง หัวใจทำงานหนัก หลอดเลือดปรับตัวหนาและแข็งขึ้น ส่งผลให้เกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง อัมพฤกษ์อัมพาต
  • เพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นโรคกระดูกพรุน จากการสูญเสียแคลเซียมทางปัสสาวะและการสลายแคลเซียมจากกระดูก การกินโซเดียมปริมาณมากเป็นเวลา นาน ๆ ทำให้เกิดภาวะกระดูกบางเพิ่มขึ้นและแตกหักได้ง่าย
  • ผลต่อสุขภาพด้านอื่น ๆ เช่น ส่งผลทางอ้อมต่อการเกิดโรคอ้วน เพราะเมื่อเรากินอาหารเค็มหรืออาหารที่มีโซเดียมมาก ๆ จะมีความรู้สึกอยากกินของหวานและเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลสูง 
โดย ชฎาพร หนองขุ่นสาร 
นักกำหนดอาหารวิชาชีพ (RD, CDE)
ศูนย์โภชนาการและการกำหนดอาหาร รพ.วิมุต-เทพธารินทร์

แหล่งข้อมูล
เอกสารเรื่อง “กินอย่างไรเมื่อต้องควบคุมปริมาณโซเดียม” ศูนย์โภชนาการและการกำหนดอาหาร โรงพยาบาลวิมุต - เทพธารินทร์ 


 

บทความที่เกี่ยวข้อง

02-348-7000

Have a question? call us now

@vimut-theptarin

Be friend with us

info@Theptarin.com

Need support? Drop us an email