• 3850 Rama IV Rd, Phra Khanong, Khlong Toei, Bangkok
  • 24 hours
  • 02-348-7000

Vertical Walk and Run 2019

Vertical Walk and Run 2019

โรงพยาบาลเทพธารินทร์ จัดกิจกรรมการวิ่งและเดินเพื่อสุขภาพ Vertical Walk and Run 2019 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2562 ต้อนรับเดือนเบาหวานโลก ด้วยการออกกําลังกายเดินวิ่งขึ้นตึก 17 ชั้น ณ อาคาร Lifestyle เพื่อมุ่งส่งเสริมการดูแลสุขภาพ รวมถึงเรียนรู้เกี่ยวกับการป้องกันภาวะเบาหวาน และโรคแทรกซ้อน อีกทั้งเล็งเห็นถึงความสำคัญในการสร้างเสริมสุขภาพกายและสุขภาพใจ พัฒนาการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการออกกําลังกายเป็นสำคัญ

พร้อมกันนั้นยังครบครันด้วยกิจกรรมสัมมนาพิเศษจากแพทย์มืออาชีพ รศ.นพ. ปัญญา ไข่มุก แพทย์ผู้เชี่ยวชาญการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการออกกําลังกาย และ นพ. กฤตธี การดําริห์ อายุรแพทย์เบาหวานและไทรอยด์ ในการเสวนาเรื่อง วิ่งอย่างไร ให้ห่างไกล จากเบาหวานและอาการบาดเจ็บ เพื่อส่งเสริมให้คนหันมาดูแลสุขภาพของตัวเองจนเป็นลักษณะนิสัย ซึ่งในงานครั้งนี้ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี และผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เพลิดเพลินกับกิจกรรมการออกบูธของผู้สนับสนุน อีกทั้งรายได้มอบแด่มูลนิธิสู้เบาหวานโดยไม่หักค่าใช้จ่าย และสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อการรักษาเบาหวานที่ดีขึ้นต่อไป

02-348-7000

Have a question? call us now

info@Theptarin.com

Need support? Drop us an email

Open 24 hours

We are open 24 hours