• 3850 Rama IV Rd, Phra Khanong, Khlong Toei, Bangkok
  • 24 hours
  • 02-348-7000

นศ.คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาฯ เยี่ยมชมศูนย์โภชนาการและการกำหนดอาหาร

นศ.คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาฯ เยี่ยมชมศูนย์โภชนาการและการกำหนดอาหาร

นักศึกษาคณะสหเวชศาสตร์ สาขาโภชนาการ และการกำหนดอาหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าเยี่ยมชมศูนย์โภชนาการและการกำหนดอาหาร โรงพยาบาลเทพธารินทร์ ตลอดจนเรียนรู้วิชาชีพนักกำหนดอาหาร ของประเทศไทย และ Liberal Art Education โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ เกียรติคุณ นายแพทย์เทพ หิมะทองคำ ซึ่งในการเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานในครั้งนี้ นับเป็นการเรียนรู้กระบวนการทำงาน พัฒนานวัตกรรมและบทบาทการทำงานแบบสหสาขาวิชาชีพอย่างครบวงจร

02-348-7000

Have a question? call us now

info@Theptarin.com

Need support? Drop us an email

Open 24 hours

We are open 24 hours