วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์

วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ชนิด 4 สายพันธุ์ สามารถครอบคลุมเชื้อได้มากขึ้น