วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์

วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ชนิด 4 สายพันธุ์ สามารถครอบคลุมเชื้อได้มากขึ้น

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 1 เข็ม 750 บาท

ป้องกัน 4 สายพันธุ์ สามารถครอบคลุมเชื้อได้มากขึ้น

  • สายพันธุ์ A/H1N1 Michigan 
  • สายพันธุ์ A /H3N2 Singapore
  • สายพันธุ์ B/Brisbane
  • สายพันธุ์ B/Phuket

 

หมายเหตุ - เด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ต้องได้รับการพบแพทย์ก่อนเข้ารับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่
            - ราคาไม่รวมค่าแพทย์ และค่าบริการผู้ป่วยนอก

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่โรงพยาบาลเทพธารินทร์ โทร 02 348 7000 ต่อ 3123, 3124