Project Description

โรงพยาบาลเทพธารินทร์ จัดกิจกรรม”ค่ายเบาหวานนอกรั้ว โรงเรียนแพทย์ DM CARE CAMP” เมื่อวันที่ 23-24 เมษายน 2559 ณ โรงพยาบาลเทพธารินทร์

คลิกที่นี่เพื่อดโูรูปภาพเพิ่มเติม