• 3850 ถนนพระราม 4 คลองเตย กรุงเทพ
 • ตลอด 24 ชั่วโมง
 • 02-348-7000

ตรวจสุขภาพก่อนรับวัคซีนโควิด 19 สำคัญอย่างไร?


ปัจจุบันโรคโควิด19 ยังมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง อาการทั่วไปของผู้ติดเชื้อโควิด 19 ได้แก่ อาการทางระบบทางเดินหายใจ มีไข้ ไอ หายใจถี่ หายใจลำบาก ในกรณีที่อาการรุนแรงมาก อาจทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อน เช่น ปอดอักเสบ ไตวาย หรืออาจเสียชีวิต

สำหรับกลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า 60 ปี  หรือผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรคปอดและทางเดินหายใจ โรคไตเรื้อรัง หรือแม้กระทั่งผู้ที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง  ผู้ป่วยกลุ่มนี้จะมีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อหากติดเชื้อแล้วไม่รีบรักษา  อาจมีอาการแทรกซ้อนรุนแรงที่นำไปสู่การเสียชีวิตได้

บุคคลใดบ้างที่ควรได้รับการฉีดวัคซีนโควิด 19
 • ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป
 • กลุ่มผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัว  เช่น
  • ผู้ป่วยเบาหวาน
  • ผู้ป่วยโรคหัวใจ
  • ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง
  • ผู้ป่วยโรคมะเร็งทุกชนิด
  • ผู้ป่วยโรคปอดและระบบทางเดินหายใจ
  • ผู้ป่วยโรคอ้วน
  • ผู้ที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง
  • **ผู้ป่วยกลุ่มนี้ควรได้รับการตรวจวินิจฉัยและคำแนะนำจากแพทย์ประจำตัวก่อนเข้ารับการฉีดวัคซีน เพื่อประเมินอาการ ความเสี่ยงที่จะเกิดโรครุนแรงของโรค**
  บุคคลที่ไม่สามารถรับการฉีดวัคซีนโควิด 19
 • ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี
 • ผู้มีประวัติการแพ้ยา แพ้วัคซีน  อย่างรุนแรงหรือจนเป็นอันตรายต่อชีวิต
 • ผู้ที่มีไข้สูงในวันที่มีการนัดหมายฉีดวัคซีน
 • ความดันโลหิตสูงที่ไม่สามารถควบคุมด้วยยาได้
 
 • ข้อควรปฏิบัติก่อนฉีดวัคซีนโควิด19
  • ควรพักผ่อนนอนหลับให้เพียงพอ
  • ดื่มน้ำเปล่าเยอะๆ
  • เลี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และชา-กาแฟ
  • ต้องไม่มีอาการไข้ หรืออาการเจ็บป่วย
  • งดออกกําลังกายหนักๆ 1 วันก่อนฉีดวัคซีน
  • ผู้ที่มีโรคประจำตัวควรปรึกษาแพทย์ก่อนเข้ารับการฉีดวัคซีน หากมีคำถามหรือข้อสงสัย
อาการไม่พึงประสงค์หลังฉีดวัคซีน
อาการไม่พึงประสงค์หลังการฉีดวัคซีนโควิด19  เป็นเรื่องที่พบได้ทั่วไป มักไม่รุนแรงและหายได้เองในระยะเวลาไม่นาน เช่น อาการปวดศีรษะ มีไข้ ปวดเมื่อยตามตัว อ่อนเพลีย ซึ่งอาการเหล่านี้มักเป็นสัญญาณแสดงว่าวัคซีนที่ได้รับกำลังถูกกระตุ้นให้สร้างภูมิคุ้มกันต่อร่างกาย

ส่วนใหญ่อาการไม่พึงประสงค์ร้ายแรงหลังการฉีดวัคซีนนั้นสามารถเกิดขึ้นได้ แต่พบน้อยมาก  ดังนั้น การสังเกตอาการอย่างน้อย 30 นาทีหลังได้รับวัคซีนจึงจำเป็นมาก 

อย่างไรก็ตามนอกจากประวัติการแพ้วัคซีนชนิดนั้นโดยตรง  การรับวัคซีนยังอาจจะเกี่ยวข้องกับปัญหาการเกิดลิ่มเลือด ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่รุนแรงและมีเปอร์เซ็นต์การพบได้น้อยมาก   ซึ่งการพบแพทย์ตรวจสุขภาพเบื้องต้น หรือปฏิบัติตัวตามแพทย์แนะนำจะเป็นการเฝ้าระวังและรองรับผลข้างเคียงและอาการไม่พึงประสงค์ที่อาจเกิดขึ้นได้

การตรวจสุขภาพก่อนข้ารับการฉีดวัคซีน จะทำให้แพทย์สามารถประเมินสุขภาพเบื้องต้น และทำการรักษา หรือติดตามอาการอย่างใกล้ชิด ในกรณีพบความผิดปกติ  นอกจากนี้แพทย์ยังสามารถให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาและข้อข้องใจต่างๆ ทั้งก่อนและหลังการฉีดวัคซีน  ซึ่งจะเป็นการเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้เข้ารับบริการการฉีดวัคซีนอีกด้วย

การฉีดวัคซีน Covid-19  ได้รับการยืนยันแล้วว่าสามารถช่วยสร้างภูมิคุ้มกันโรค  Covid-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยยับยั้งความรุนแรง การแพร่ระบาดและการเสียชีวิตของโรค Covid- 19 ได้


  แพคเกจตรวจสุขภาพ ราคาเริ่มต้น 2,990 บาท : คลิกที่นี่



 

บทความที่เกี่ยวข้อง

02-348-7000

Have a question? call us now

@theptarin

Be friend with us

info@Theptarin.com

Need support? Drop us an email