• 3850 ถนนพระราม 4 คลองเตย กรุงเทพ
  • ตลอด 24 ชั่วโมง
  • 02-348-7000

ไทรอยด์เป็นพิษ รีบรักษาก่อนเกิดภาวะแทรกซ้อน


 
โรคเกี่ยวกับไทรอยด์มีหลายชนิด ไทรอยด์เป็นพิษนั้น คือ การที่ต่อมไทรอยด์ที่ตรงคอของเราทำงานมากเกินไป ผลิตฮอร์โมนที่ใช้ในการควบคุมการเผาผลาญพลังงานมากเกินไป  ซึ่งอาการเบื้องต้นนั้นอาจจะไม่ชัดเจนหรือคล้ายกับอาการของโรคต่างๆ หลายโรค ทำให้วินิจฉัยยาก และหลายคนไม่ตระหนักว่าตนเองมีภาวะที่ผิดปกติ จึงไม่ได้รับการรักษาตั้งแต่เนิ่นๆ  หากปล่อยให้เป็นมากโดยไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกต้อง ทำให้การรักษายากขึ้นและอาจเกิดภาวะแทรกซ้อนที่น่ากลัวกว่าที่คิด
 
หัวใจผิดปกติ
ภาวะแทรกซ้อนรุนแรงที่พบ คือ ความผิดปกติของหัวใจ ซึ่งมีได้หลายแบบ เช่น หัวใจเต้นเร็ว เต้นแรง  หัวใจเต้นผิดจังหวะ หรือ Atrial Fibrillation (AF) ที่เกิดจากหัวใจห้องบนสั่นพลิ้ว ซึ่งเมื่อหัวใจเต้นเร็วเกินไปหรือสั่นพลิ้ว จะทำให้หัวใจไม่สามารถสูบฉีดโลหิตได้อย่างเต็มที่ เลือดจึงไม่สามารถไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆ ได้อย่างเพียงพอตามปกติ อาจนำไปสู่หัวใจวายได้   มีผู้ป่วยหลายคนที่เกิดภาวะหัวใจเต้นเร็ว และหัวใจวาย เสียชีวิตได้
 
น้ำหนักลด
สำหรับหลายคน น้ำหนักลดเป็นเรื่องดี แต่ถ้าน้ำหนักลดอย่างรวดเร็วโดยไม่ทราบสาเหตุ ส่วนใหญ่มักนึกถึงมะเร็งเป็นอย่างแรก แต่จริงๆ แล้ว อาจเป็นเพราะไทรอยด์ทำงานมากเกินไปก็ได้  
 
สังเกตง่ายๆ ได้ว่า คนที่มีฮอร์โมนไทรอยด์สูงหรือที่เรียกว่าไทรอยด์เป็นพิษนั้น มักเป็นพวกที่เราเรียกกันง่ายๆ ว่าไฮเปอร์ คือ ขยัน อยู่ไม่สุข อยากทำโน่นนี่ตลอดเวลา เราอาจเห็นอาการนี้ได้อย่างชัดเจนในผู้ป่วยบางรายซึ่งจะยุกยิกตลอดเวลา  ความขยันมากเกินปกตินี้ทำให้ผู้ป่วยรู้สึกเหนื่อย ยิ่งเหนื่อยก็ยิ่งอยากอาหาร แต่เมื่อรับประทานไม่ว่าจะมากเท่าไร น้ำหนักก็ยังลดลง เมื่อน้ำหนักตัวลดลง มวลกล้ามเนื้อก็จะลีบลงตามไปด้วย 
 
ครรภ์เป็นพิษ
สตรีที่กำลังตั้งครรภ์และหากเป็นไทรอยด์เป็นพิษหรือมีฮอร์โมนไทรอยด์สูงกว่าปกตินั้น มีความเสี่ยงมาก เพราะอาจทำให้ทารกมีฮอร์โมนไทรอยด์สูงด้วยเช่นกัน หรืออาจเกิดครรภ์เป็นพิษ แท้ง คลอดก่อนกำหนด  หรือทารกมีน้ำหนักแรกเกิดน้อยกว่าปกติ  เมื่อคุณแม่มาฝากครรภ์ แพทย์จึงมักเจาะเลือดตรวจดูฮอร์โมนไทรอยด์ด้วยเสมอ เพื่อจะได้ดูว่ามีความเสี่ยงแค่ไหน และหากพบว่าฮอร์โมนไทรอยด์สูง แพทย์จะได้รักษาอย่างถูกต้องตั้งแต่เบื้องต้น เพื่อความปลอดภัยของทั้งคุณแม่และลูกน้อย
 
กระดูกพรุน
เมื่อร่างกายจะมีฮอร์โมนไทรอยด์สูงเกินไปเป็นเวลานาน โดยไม่ได้รับการรักษา จะทำให้การสลายของมวลกระดูกมากขึ้น ทำให้มวลกระดูกรวมลดลงและเกิดภาวะกระดูกพรุนก่อนวัยอันควร ในที่สุด
 
ไทรอยด์เป็นพิษขั้นวิกฤต 
สภาวะนี้จะเกิดขึ้นหากควบคุมระดับฮอร์โมนไทรอยด์ไม่ได้หรือได้ไม่ดี อาการที่บ่งบอกว่าคุณมีอาการไทรอยด์เป็นพิษขั้นวิกฤต คือ หัวใจเต้นเร็วผิดปกติ มีไข้สูงเกินกว่า 38 องศาเซลเซียส ท้องเสีย อาเจียน ขาดน้ำ ช็อค ตัวเหลือง ตาเหลือง สับสนมึนงงอย่างรุนแรง และอาจหมดสติได้  หากไทรอยด์เป็นพิษขั้นวิกฤต ผู้ป่วยต้องได้รับการรักษาด่วนที่สุด

ภาวะแทรกซ้อนที่มากับไทรอยด์เป็นพิษเหล่านี้ สามารถรักษาได้หากผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยอย่างถูกต้องได้เร็ว และมีการรักษาอย่างถูกจุดเร็วโดยผู้เชี่ยวชาญ ทั้งนี้ ไทรอยด์มีความเกี่ยวเนื่องกับหลายระบบไม่ว่าจะหัวใจ กระดูก ตา และอื่นๆ การรักษาอย่างต่อเนื่องกับทีมสหสาขาวิชาซึ่งประกอบด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขา ที่มาทำงานร่วมกันเพื่อให้การรักษาแบบองค์รวม จะช่วยลดความเสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อน รวมทั้งให้ผลการรักษาที่มีประสิทธิภาพด้วย

ยิ่งวินิจฉัยโรคได้เร็วขึ้น  คุณก็จะสามารถลดปัญหาด้านสุขภาพ  เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของตัวคุณเอง 

ผ่าตัดไทรอยด์ 
สอบถามเพิ่มเติม 02-348-7000 ต่อ 3215-3216, 4021

รักษาด้วยสารรังสีไอโอดีน I-131 
สอบถามเพิ่มเติม 02-348-7000 ต่อ 4021
 

บทความที่เกี่ยวข้อง

02-348-7000

Have a question? call us now

@theptarin

Be friend with us

info@Theptarin.com

Need support? Drop us an email