• 3850 ถนนพระราม 4 คลองเตย กรุงเทพ
  • ตลอด 24 ชั่วโมง
  • 02-348-7000

หัวใจวายคืออะไร


เกิดจากกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด ซึ่งมีการอุดตันของไขมันในหลอดเลือด ถ้ามีการอุดตันมากกว่า 70% ของเส้นผ่าศูนย์กลางของหลอดเลือด จะทำให้เกิดอาการกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดขึ้น

ผู้ป่วยจะมีอาการเจ็บหน้าอก ในช่วงที่ออกกำลังกายหรือเหนื่อยง่ายกว่าปกติ แต่ถ้ามีการปริหรือฉีกขาดของไขมันเกิดขึ้น จะทำให้ไขมันและสารต่างๆ หลุดออกมาภายในหลอดเลือดไปกระตุ้นทำให้เกิดก้อนเลือดอุดตันในหลอดเลือดขึ้น ผู้ป่วยจะมีอาการเจ็บหน้าอกอย่างรุนแรงจาก #ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด หรือเสียชีวิตทันที ที่เราเรียกว่า " #หัวใจวาย "

ป้องกันอย่างไรไม่ให้หัวใจวาย หรือ กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน (#Heart #Attack)
- ลดการสะสมของไขมันและลดการอักเสบของผนังหลอดเลือด ด้วยวิธีการต่างๆ ดังนี้
  1. ค้นหาความเสี่ยง - ตรวจเช็คสุขภาพประจำปี เพื่อค้นหาโรคเบาหวาน,ไขมันในเลือดสูง,ความดันโลหิตสูง
  2. เลิกบุหรี่
  3. ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
  เนื่องจากภาวะความดันโลหิตสูง,ไขมันในเลือดสูง,โรคเบาหวาน และการสูบบุหรี่ เป็นปัจจัยทำให้เกิดการอักเสบของผนังหลอดเลือด
- ลดการอักเสบหรือป้องกันการปริแยกของไขมัน

ทำอย่างไรเมื่อมีอาการเจ็บหน้าอก
-  หยุดทำกิจกรรมทุกอย่างที่ทำอยู่ทันที
-  นั่งหรือหยุดพัก
ถ้าอาการดังกล่าวยังไม่ดีขึ้น ควรไปพบแพทย์หรือไปโรงพยาบาลโดยเร็วที่สุด

#สำคัญมาก คือ ต้องรีบไปโรงพยาบาลโดยเร็วที่สุด มิฉะนั้นอาจเกิดอันตรายถึงชีวิตได้ หากมีการอุดตันของหลอดเลือดเกิดขึ้น การรักษาที่ดีที่สุด คือ #การเปิดหลอดเลือด หรือ #ละลายก้อนเลือดที่อุดตันออก โดยเร็วที่สุด ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องไปโรงพยาบาลที่มีความพร้อมในการรักษา เช่น #มีห้องปฏิบัติการสวนขยายหลอดเลือดหัวใจนอกจากเครื่องมือทางการแพทย์แล้วต้องมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจอีกด้วย

บทความที่เกี่ยวข้อง

02-348-7000

Have a question? call us now

@theptarin

Be friend with us

info@Theptarin.com

Need support? Drop us an email