• 3850 ถนนพระราม 4 คลองเตย กรุงเทพ
  • ตลอด 24 ชั่วโมง
  • 02-348-7000

หลอดเลือดหัวใจตีบตัน 100% (Chronic total occlusion, CTO) รักษาได้โดยไม่ต้องผ่าตัด


 
      หลอดเลือดหัวใจตีบตัน 100% รักษาได้ไม่ต้องผ่าตัดโดยการเปิดหลอดเลือดหัวใจผ่านสายสวนโดยแพทย์เฉพาะทางที่มีความชำนาญและประสบการณ์สูง ห้องปฏิบัติการสวนหัวใจโรงพยาบาลเทพธารินทร์ (iCath) มีเครื่องมือและบุคลากรที่มีความชำนาญพร้อมให้การดูแลผู้ป่วย

    เมื่อหลอดเลือดหัวใจเริ่มเสื่อมจะมีการสะสมของไขมันจนเกิดหินปูนแข็ง เมื่อเกิดหินปูนสะสมมากขึ้นเรื่อยๆจนในที่สุดเกิดหลอดเลือดหัวใจตีบตันผู้ป่วยอาจมีอาการเจ็บแน่นหน้าอก มีอาการเหนื่อยง่ายจากกล้ามเนื้อหัวใจอ่อนแรง บางรายอาจมีน้ำท่วมปอด ถ้ามีอาการรุนแรงมากอาจจะทำให้เกิดหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันจนหัวใจหยุดเต้นได้

เทคโนโลยีการรักษา
    การเปิดหลอดเลือดหัวใจตีบตันชนิดนี้สามารถทำได้ยากโดยวิธีถ่างขยายด้วยบอลลูนแบบปกติ ที่โรงพยาบาลเทพธารินทร์เครื่องมือชนิดพิเศษต่างๆที่ช่วยในการเปิดหลอดเลือด เช่น rotablator ทำหน้าที่เป็นสว่านขนาดเล็ก ช่วยในการเปิดหลอดเลือดที่มีหินปูนแข็งได้, หรือลวดตัวนำชนิดพิเศษที่สามารถผ่านจุดตีบตันได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้ยังมีเทคนิคพิเศษโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการเปิดหลอดเลือดตีบตัน ทั้งหมดนี้ช่วยเพิ่มความสำเร็จในการเปิดหลอดเลือดเมื่อเทียบกับวิธีปกติ 
    โดยศูนย์ปฏิบัติการสวนหัวใจโรงพยาบาลเทพธารินทร์เป็นศูนย์ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการเปิดหลอดเลือดชนิดตีบตันผ่านสายสวน 
ภายใต้การกำกับดูแลโดย ศาสตราธิคุณ นพ. วสันต์ อุทัยเฉลิม ผู้อำนวยการศูนย์หัวใจและหลอดเลือด iCath center. 
 

บทความที่เกี่ยวข้อง

02-348-7000

Have a question? call us now

@theptarin

Be friend with us

info@Theptarin.com

Need support? Drop us an email