• 3850 ถนนพระราม 4 คลองเตย กรุงเทพ
  • ตลอด 24 ชั่วโมง
  • 02-348-7000

เทคโนโลยีขยายหลอดเลือดหัวใจ


#ห้องปฏิบัติการสวนหัวใจ (Cardiac Catheterization Laboratory : Cath Lab)  iCath Center โรงพยาบาลเทพธารินทร์ พร้อมดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินจากภาวะ #กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด ด้วยเทคโนโลยีที่ช่วยเพิ่มโอกาสรอดชีวิต จากโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตัน เฉียบพลัน หรือ ตีบตัน 100%

เนื่องจากในปัจจุบันอุบัติการณ์ของผู้ป่วยโรคหัวใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ พบบ่อยมากขึ้นเรื่อยๆ อย่างต่อเนื่อง การรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจตีบเฉียบพลัน ให้ตรงจุด ด้วยหัวกรอกากเพชร เพื่อทำการการถ่างขยายหลอดเลือดหัวใจด้วยบอลลูน ( #Balloon) การใส่ขดลวดขยายหลอดเลือด (Stent) หรือ การผ่าตัดทำทางเบียงของหลอดเลือดหัวใจ (By Pass) การรักษาด้วยวิธีการเหล่านี้ทำให้รอยตีบมีโอกาสหายไปมากกว่า 95%

การรักษาด้วยวิธีการเหล่านี้ จะต้องมีความพร้อมครบทุกด้าน ประกอบด้วย เทคโนโลยี อุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัยได้มาตรฐาน คณะแพทย์ผู้ชำนาญการเฉพาะทาง และบุคลากรในทีมที่มีความพร้อม ตลอด 24 ชั่วโมง เนื่องจากโรคหัวใจสามารถคุกคามได้ตลอด 24 ชั่วโมง และมักเกิดขึ้นได้ตลอดไม่เลือกเวลา

หากผู้ป่วยมีอาการเจ็บแน่นหน้าอก หรือ เกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน ควรได้รับการขยายหลอดเลือดหัวใจโดยเร็วที่สุด ไม่ควรปล่อยไว้นานเกิน 4-6 ชั่วโมง เพราะอาจส่งผลให้เกิดโรคหัวใจล้มเหลวตามมา iCath Center โรงพยาบาลเทพธารินทร์ พร้อมดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินจากภาวะ #กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด ด้วยเทคโนโลยีที่ช่วยเพิ่มโอกาสรอดชีวิต

บทความที่เกี่ยวข้อง

02-348-7000

Have a question? call us now

@theptarin

Be friend with us

info@Theptarin.com

Need support? Drop us an email