• 3850 ถนนพระราม 4 คลองเตย กรุงเทพ
  • ตลอด 24 ชั่วโมง
  • 02-348-7000

แนะนำศูนย์ไทรอยด์ เทพธารินทร์


ศูนย์ไทรอยด์ของโรงพยาบาลเทพธารินทร์ มีชื่อเสียงเป็นอย่างมากในด้านการวินิจฉัยและรักษาครบวงจร เป็นศูนย์ส่งต่อผู้ป่วยทั้งในและต่างประเทศมากว่า 35 ปี ดูแลรักษาผู้ป่วยโรคไทรอยด์ตั้งแต่พ.ศ. 2528 ภายใต้การบริหารงานโดย ศ.นพ. เทพ หิมะทองคำ ผู้ริเริ่มการนำการตรวจฮอร์โมนไทรอยด์เข้ามาในประเทศไทย 

 

ปัจจุบัน โรงพยาบาลเทพธารินทร์มีแพทย์เฉพาะทางผู้ดูแลไทรอยด์มากกว่า 10 คนพร้อมทีมสหสาขาผู้ให้บริการดูแลผู้ป่วยไทรอยด์แบบองค์รวม มีศัลยแพทย์ ที่มีความเชี่ยวชาญในการผ่าตัดไทรอยด์ รังสีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญการทำอัลตราซาวด์ (Ultrasound) รวมถึงการรักษาด้วยการรับประทานสารรังสีไอโอดีน 
 

การรักษาโรคไทรอยด์สมัยนี้ก้าวหน้าไปแค่ไหน เราจะไปคุยกับคุณหมอแบงค์ นพ. กฤตธี การดำริห์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรศาสตร์ต่อมไร้ท่อ โรงพยาบาลเทพธารินทร์

 

ถาม    ที่นี่มีผู้ป่วยมากน้อยแค่ไหน ถือว่าสถานการณ์โรคน่ากังวลหรือไม่ 

ตอบ    ปัจจุบันมีผู้ป่วยโรคไทรอยด์เป็นพิษรายใหม่ที่เข้ามารักษาที่เทพธารินทร์ประมาณ 200-300 คนต่อปี และผู้ป่วยเก่าที่ยังมารับการรักษามากกว่า 2,000 ราย ส่วนผู้ป่วยใหม่โรคก้อนที่ต่อมไทรอยด์มีมากกว่า 100-200 คนต่อปี  

 

ถาม    มีความหวังและความก้าวหน้าในการรักษาอย่างไรบ้าง 

ตอบ    จริง ๆ แล้วโรคไทรอยด์หากได้รับการรักษาต่อเนื่องกับผู้เชี่ยวชาญไม่มีอะไรน่ากลัว  ปัจจุบันมีการวิจัย และคิดค้นยา การรักษาใหม่ ๆ เพื่อดูแลผู้ป่วยโรคไทรอยด์โดยเฉพาะ ซึ่งโรงพยาบาลเทพธาริ นทร์ซึ่งมีความชำนาญเฉพาะด้านนี้โดยตรงและให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคไทรอยด์มานานกว่า 35 ปี ได้ให้ความสำคัญในด้านวิชาการ มีการทำงานวิจัย และมีการอัพเดตข้อมูลใหม่ ๆ อยู่เสมอ  อีกข้อหนึ่งที่สำคัญ คือ เริ่มมีการใช้การกลืนสารรังสีไอโอดีน ทดแทนการผ่าตัดในหลาย ๆ กรณี ทำให้ผู้ป่วยไม่ต้องเจ็บตัวด้วย

 

ถาม    โรคไทรอยด์ทั้ง 5 ชนิด คือ ไฮเปอร์ไทรอยด์  ไฮโปไทรอยด์  ต่อมไทรอยด์อักเสบ  ก้อนที่ต่อมไทรอยด์ และมะเร็งต่อมไทรอยด์ มีชนิดไหนบ้างที่รักษาได้โดยไม่ต้องผ่าตัด

ตอบ    ไฮเปอร์ไทรอยด์สามารถรักษาด้วยการรับประทานยา และการกลืนสารรังสีไอโอดีนได้   จริงๆ แล้ว การกลืนสารรังสีไอโอดีนนี่แทบจะแทนการผ่าตัดได้ ผู้ป่วยจะหายขาดแบบไม่ต้องเจ็บตัว ส่วนไฮโปไทรอยด์ ไทรอยด์อักเสบ ไม่ต้องผ่าตัด  ส่วนที่จะรักษาด้วยการผ่าตัด คือ มะเร็งไทรอยด์ 

 

ถาม    ยังมีปัญหาที่พบบ่อยในการรักษาโรคไทรอยด์ไหม  และคุณหมอมีคำแนะนำอย่างไร

ตอบ    ในส่วนของทีมผู้รักษา หากผู้มารับบริการไม่สะดวกมาตามนัด และไม่พบแพทย์ท่านเดิม ขอให้มั่นใจว่าเรามีการกำหนดมาตรฐานการรักษาและแพทย์ รวมถึงสหสาขาทุกท่านมีความเชี่ยวชาญและมีการอัพเดตความรู้กันอย่างสม่ำเสมอ 

 

ในส่วนของผู้ป่วย ผู้รับบริการ ควรมารับการรักษาอย่างต่อเนื่องถึงแม้ว่าอาการจะสงบดีแล้ว เนื่องจากโรคไทรอยด์บางชนิด ต้องการการดูแลรักษาติดตามในระยะยาว เช่น โรคมะเร็งไทรอยด์ หรือโรคไทรอยด์เป็นพิษ บางรายอาจมีการกลับมาเป็นซ้ำได้ แม้จะหยุดยาได้แล้วหลายปี

 

ถาม    คุณหมอมีประเด็นที่ต้องการเน้นเกี่ยวกับไทรอยด์ไหม เช่น อาการที่เราอาจมองข้าม ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับโรค หรือข้อคิดที่อยากจะฝากไว้ 

ตอบ    โรคไทรอยด์บางครั้งผู้ป่วยอาจมีอาการเพียงเล็กน้อย และไม่ได้มารับการตรวจรักษา  บางครั้งอาจทำให้มีภาวะแทรกซ้อนตามมา อยากให้ทุกท่านเข้ารับการตรวจรักษาตั้งแต่มีอาการเริ่มต้น โรงพยาบาลเทพธารินทร์มีบุคลากรที่พร้อมให้ความรู้ ความมั่นใจในการรักษา และการดูแลตัวเองอย่างต่อเนื่อง  สามารถนำความรู้ที่ได้ ไปประยุกต์และให้คำแนะนำกับบุคคลใกล้ตัวได้ 

ผ่าตัดไทรอยด์ 
สอบถามเพิ่มเติม 02-348-7000 ต่อ 3215-3216 , 4021

รักษาด้วยสารรังสีไอโอดีน I-131 
สอบถามเพิ่มเติม 02-348-7000 ต่อ 4021
 

บทความที่เกี่ยวข้อง

02-348-7000

Have a question? call us now

@theptarin

Be friend with us

info@Theptarin.com

Need support? Drop us an email