• 3850 ถนนพระราม 4 คลองเตย กรุงเทพ
  • ตลอด 24 ชั่วโมง
  • 02-348-7000

เจ็บหน้าอก..อาจไม่ใช่แค่สัญญาณเตือน

เจ็บหน้าอก..อาจไม่ใช่แค่สัญญาณเตือน
อาการเจ็บหน้าอกอาจหมายถึงชีวิต#อันตราย หากไม่รีบส่งผู้ป่วยให้ถึงมือแพทย์

#หัวใจ ของเราเป็นอวัยวะหนึ่งที่ทำงานหนักที่สุดตลอดชีวิต มีหน้าที่ปั๊มเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆ ของร่างกายและส่งเลือดไปฟอกที่ปอด กล้ามเนื้อ #หากหลอดเลือดเลี้ยงหัวใจเกิดการตีบ หรือ อุดตัน หรือ มีการหดตัวอย่างรุนแรงและเป็นเวลานาน สาเหตุที่สำคัญเกิดจากการมีไขมันสะสมในผนังหลอดเลือด

ทำให้เลือดไปเลี้ยงหัวใจไม่สะดวกกล้ามเนื้อหัวใจขาดออกซิเจน เมื่อนานเข้ากล้ามเนื้อหัวใจบางส่วนจะเริ่มตาย หากไม่รีบเปิดทางเดินของหลอดเลือด กล้ามเนื้อหัวใจจะถูกทำลายมากขึ้นภายใน 20 นาที กล้ามเนื้อก็จะตายและหยุดทำงาน ผู้ป่วยอาจเกิดภาวะหัวใจวายและอาจรุนแรงจนถึงขั้นเสียชีวิตได้

#โรคหัวใจจึงจำเป็นต้องรับการรักษาอย่างรวดเร็วและทันท่วงที เมื่อผู้ป่วยรู้สึกว่ามีอาการผิดปกติ เช่น #เจ็บแน่น บริเวณหน้าอก #หัวใจเต้นเร็วผิดปกติ  #ปวดกราม หรือ #ใจสั่น โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง เช่น #เบาหวาน #ความดันโลหิตสูง #ไขมันในเลือดสูง จึงควรพบแพทย์เพื่อตรวจรักษาเสียแต่เนิ่นๆ

#หากเกิดอาการเจ็บหน้าอก จากหลอดเลือดหัวใจอุดตันควรรีบไปพบแพทย์โดยเร็วที่สุด เพื่อเปิดทางหลอดเลือดหัวใจอย่างทันท่วงทีโดยแพทย์ผู้ชำนาญการ และ #ห้องปฏิบัติการที่พร้อมรองรับการรักษา #เพื่อลดอัตราการสูญเสีย #ศูนย์หัวใจ #โรงพยาบาลเทพธารินทร์ จึงได้เตรียมพร้อมรับมือให้การรักษาด้วย #แพทย์ผู้ชำนาญการเฉพาะทาง และ #เตรียมพร้อมทางห้องปฏิบัติการสวนหัวใจ #iCath

 

บทความที่เกี่ยวข้อง

02-348-7000

Have a question? call us now

@theptarin

Be friend with us

info@Theptarin.com

Need support? Drop us an email