• 3850 ถนนพระราม 4 คลองเตย กรุงเทพ
  • ตลอด 24 ชั่วโมง
  • 02-348-7000

ออกกำลังกายดี แต่กินไม่พอ อาจเสียมากกว่าได้ !!

 


 


ออกกำลังกายดี แต่กินไม่พอ อาจเสียมากกว่าได้ !!


เนื่องจากหากว่ากันตามปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสูงแล้วโภชนาการมีความสำคัญเป็นอันดับสองเป็นรองแค่พันธุกรรมหรือเรียกได้ว่าสำคัญที่สุดในหมู่ปัจจัยที่ปรับเปลี่ยนได้อาหารที่ทำให้เด็กเติบโตดีต้องให้พลังงานเพียงพอและให้สารอาหารครบถ้วนด้วยนะคะ มาเริ่มกันที่พลังงานก่อนเลยค่ะเด็กแต่ละคนมีความต้องการพลังงานที่ต่างกันทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ เพศ อายุ และ กิจกรรมที่ทำค่ะ

 

แต่หากต้องการทราบให้ละเอียดยิ่งขึ้น หรือไม่แน่ใจว่ากินดีพอหรือยังอาจปรึกษานักกำหนดอาหาร ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการสายนักกีฬายิ่งต้องประเมินละเอียด เพราะมีผลต่อ performance หรือประสิทธิภาพในการแข่งขันด้วยกรณีนี้อาจปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทางโภชนาการการกีฬา (Sport Nutrition) ค่ะ

 

ในส่วนของสารอาหาร เน้นว่าสำคัญทุกหมู่ควรทานให้ครบและทานให้หลากหลายเพื่อให้ได้สารอาหารครบถ้วนค่ะ และเด็กควรทานให้ครบทั้งสามมื้อไม่ควรงดมื้อใดมื้อหนึ่ง เพราะแม้ไม่ได้ออกกำลังกายร่างกายเด็กก็ยัต้องใช้พลังงานต่อเนื่องทั้งวันไปกับการเจริญเติบโตนั้นเองค่ะ

 

บทความดีๆจาก

ดร.พญ. สุทธิกานต์ สันติวัฒนา

กุมารแพทย์ เฉพาะทางด้านโรคระบบต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม

โรงพยาบาลวิมุต-เทพธารินทร์

ติดต่อนัดหมายแพทย์ แผนกกุมารเวชกรรม

02-348-7000 ต่อ 3904 , 3905

 

บทความที่เกี่ยวข้อง

02-348-7000

Have a question? call us now

@vimut-theptarin

Be friend with us

info@Theptarin.com

Need support? Drop us an email