• 3850 ถนนพระราม 4 คลองเตย กรุงเทพ
  • ตลอด 24 ชั่วโมง
  • 02-348-7000

แผลเบาหวานที่เท้า รักษาถูกวิธี ไม่ต้องตัดขา


เนื่องจากผู้เป็นหวานเมื่อเกิดแผลที่เท้าแล้วมักใช้เวลาในการรักษานานหรือบางที หากรับการรักษาไม่ถูกวิธี กว่าจะรู้ว่าแผลลุกลามไปมากแล้ว ก็อาจสายเกินไปที่จะรักษาเท้าหรือขาไว้ได้ ซึ่งหากเป็นเบาหวานแล้วไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม ทำให้ส่งผลกระทบและอาจเกิดความผิดปกติต่อระบบต่างๆ ของร่างกาย เช่น ตา ไต หลอดเลือด รวมถึงแผลที่เท้าของผู้เป็นเบาหวาน ซึ่งส่งผลกระทบกับเท้าของผู้เป็นเบาหวาน ดังนี้
  • ระบบประสาทการรับรู้ความรู้สึก ทำให้ผู้เป็นเบาหวานสูญเสียความรู้สึกเจ็บปวด ไม่รู้สึกร้อน หรือ เย็น  ดังนั้น เมื่อเกิดแผลเบาหวานที่เท้าขึ้นจะไม่รู้สึกเจ็บปวด ส่งผลให้แผลที่เท้าเกิดการลุกลามติดเชื้อรุนแรงได้ส่งผลให้อาจต้องถูกตัดเท้าเพื่อป้องกันการลุกลามและการติดเชื้อสู่ร่างกายส่วนอื่นของร่างกาย
  • ระบบประสาทอัตโนมัติ เช่น ระบบเหงื่อใต้ผิวหนัง ทำให้เหงื่อออกน้อยเกิดผิวหนังแห้งแตก การหดตัวหรือขยายหลอดเลือดผิดปกติ เกิดผิวแตกง่าย ผิวแห้งง่าย ซึ่งทำให้เกิดเป็นแผลที่เท้า หากรับการรักษาไม่ถูกวิธีอาจทำให้แผลอักเสบติดเชื้อรุนแรงได้
  • ระบบควบคุมกล้ามเนื้อ ทำให้เกิดเท้าผิดรูป ปูดโปน หงิกงอ ทำให้เท้าเสียความสมดุลอาจส่งผลกับกระดูกเท้า เท้าไม่แข็งแรง รับน้ำหนักไม่ได้มีปัญหาระบบการเดิน ทำให้เกิดแผลกดทับ ส่งผลให้เกิดแผลที่เท้าได้ ซึ่งหากปล่อยทิ้งไว้เรื้อรังอาจนำมาซึ่งการถูกตัดเท้าได้
  • ระบบหลอดเลือด หรือ หลอดเลือดส่วนปลายขาเกิดแข็งหรืออุดตัน ทำให้ขาดเลือดไปเลี้ยงเท้าหรือเนื้อเยื่อส่วนปลาย เมื่อเกิดแผลที่เท้าขึ้นทำให้แผลหายช้าเนื่องจากเลือดไปเลี้ยงไม่ถึง

สำหรับผู้เป็นเบาหวานทุกท่าน เมื่อเกิดแผลเบาหวานที่เท้าขึ้น ควรรีบปรึกษาแพทย์ เพื่อตรวจวินิจฉัยและประเมินอาการ และรับการรักษาอย่างถูกวิธี ก่อนที่แผลจะลุกลามติดเชื้อรุนแรง หากพบปัญหาแผลเบาหวานที่เท้าปรึกษา ศูนย์รักษาหลอดเลือดขาตีบตัน Ischemic Limb Center โรงพยาบาลเทพธารินทร์ โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านรักษาแผลเบาหวานที่เท้า และทีมสหสาขาวิชาชีพ รักษาโรคเบาหวานครบวงจร พร้อมด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยได้มาตรฐานทางการแพทย์ครบครัน

บทความที่เกี่ยวข้อง

02-348-7000

Have a question? call us now

@theptarin

Be friend with us

info@Theptarin.com

Need support? Drop us an email