Hyperbaric Oxygen Therapy

#Hyperbaric #ความดันบรรยากาศสูง #แผลหายยาก #แผลเบาหวาน #สูญเสียการได้ยินเฉียบพลัน #ภาวะเลือดจาง #ฝีในสมอง #แผลไหม #การติดเชื้ออย่างรุนแรงของเยื่ออ่อน #การติดเชื้อของกระดูก #เนื้อเยื่ออ่อนตายจากการฉายรังสี #การปลูกถ่ายผิวหนัง #Sportinjuries #Autistic #ไมเกรน #การลดบวมหลังทำศัลยกรรม #การบำบัดภายหลังร่างกายอ่อนเพลีย

โปรแกรม A  :  HBOT แพ็คเกจ Hyperbaric ระยะเวลา 60 นาที  (ราคา 3,500 บาท/ครั้ง)

จำนวนครั้ง ราคาแพ็กเกจ ราคาเต็ม
1 2,700 3,500
5 12,500 17,500
10 24,000 35,500

*การเข้ารับบริการขึ้นอยู่กับการวินิจฉัยของแพทย์ ราคาค่าบริการที่แจ้งในแพ็กเกจไม่รวมค่าแพทย์
รักษาและฟื้นฟูในกลุ่มผู้มีภาวะ : การสูญเสียการได้ยินเฉียบพลัน, แผลหายยาก เช่น แผลเบาหวาน, แผลไหม้, การติดเชื้อรุนแรง ของเนื้อเยื่ออ่อนหรือกระดูก เนื้อเยื่ออ่อนตายจากการฉายรังสี, การปลูกถ่ายผิวหนังและเนื้อเยื่อ, ภาวะเลือดจาง, ฝีในสมอง

 

โปรแกรม B :  HBOT แพ็คเกจ Hyperbaric  ระยะเวลา 90 นาที  (ราคา 4,000 บาท/ครั้ง)

จำนวนครั้ง ราคาแพ็กเกจ ราคาเต็ม
1 3,600 4,000
5 17,500 20,000
10 33,000 40,000

*การเข้ารับบริการขึ้นอยู่กับการวินิจฉัยของแพทย์ ราคาค่าบริการที่แจ้งในแพ็กเกจไม่รวมค่าแพทย์
รักษาและฟื้นฟูในกลุ่มผู้มีภาวะ : การสูญเสียการมองเห็นเฉียบพลัน (CRAO)

 

 

วันนี้ - 31 ธันวาคม 2562
*
กรุณาโทรเข้ามาเพื่อนัดพบแพทย์ก่อนรับบริการ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการข้อมูลโทร. 02-348-7000 กด 2 หรือต่อ 2135, 2103