Hyperbaric Oxygen Therapy

#Hyperbaric #ความดันบรรยากาศสูง #แผลหายยาก #แผลเบาหวาน #สูญเสียการได้ยินเฉียบพลัน #ภาวะเลือดจาง #ฝีในสมอง #แผลไหม #การติดเชื้ออย่างรุนแรงของเยื่ออ่อน #การติดเชื้อของกระดูก #เนื้อเยื่ออ่อนตายจากการฉายรังสี #การปลูกถ่ายผิวหนัง #Sportinjuries #Autistic #ไมเกรน #การลดบวมหลังทำศัลยกรรม #การบำบัดภายหลังร่างกายอ่อนเพลีย

HBOT แพ็กเกจ Hyperbaric 2.0-2.4 ATA 90 MIN (ราคา 3,500 บ./ครั้ง)

  จำนวนครั้ง ราคาแพ็กเกจ ราคาเฉลี่ย/ครั้ง ราคาเต็ม
HBP000 5 16,500 3,300 17,500
HBP001 10 31,500 3,150 35,500

*การเข้ารับบริการขึ้นอยู่กับการวินิจฉัยของแพทย์ ราคาค่าบริการที่แจ้งในแพ็กเกจไม่รวมค่าแพทย์
รักษาและฟื้นฟูในกลุ่มผู้มีภาวะ : การสูญเสียการได้ยินเฉียบพลัน, แผลหายยาก เช่น แผลเบาหวาน, แผลไหม้, การติดเชื้อรุนแรง ของเนื้อเยื่ออ่อนหรือกระดูก เนื้อเยื่ออ่อนตายจากการฉายรังสี, การปลูกถ่ายผิวหนังและเนื้อเยื่อ, ภาวะเลือดจาง, ฝีในสมอง


 HBOT แพ็กเกจ Hyperbaric 2.8 ATA 90 MIN (ราคา 12,000 บ./ครั้ง)

  จำนวนครั้ง ราคาแพ็กเกจ ราคาเฉลี่ย/ครั้ง ราคาเต็ม
HBP004 5 50,000 10,000 60,000

*การเข้ารับบริการขึ้นอยู่กับการวินิจฉัยของแพทย์ ราคาค่าบริการที่แจ้งในแพ็กเกจไม่รวมค่าแพทย์
รักษาและฟื้นฟูในกลุ่มผู้มีภาวะ : การสูญเสียการมองเห็นเฉียบพลัน (CRAO)

 

HBOT แพ็คเกจ Hyperbaric 2.0 ATA 60 MIN (ราคา 2,500 บ./ครั้ง)

  จำนวนครั้ง ราคาแพ็กเกจ ราคาเฉลี่ย/ครั้ง ราคาเต็ม
HBP005 5 11,875 2,375 12,500
HBP006 10 22,500 2,250 25,000

*การเข้ารับบริการขึ้นอยู่กับการวินิจฉัยของแพทย์ ราคาค่าบริการที่แจ้งในแพ็กเกจไม่รวมค่าแพทย์
ช่วยซ่อมแซมในกลุ่มผู้ที่อ่อนเพลีย เช่น ฟื้นฟูหลังทำศัลยกรรม ลดบวม เพื่อให้หายเร็วขึ้น, ลดไมเกรน เพิ่มออกซิเจนให้สมอง, ฟื้นฟูกล้ามเนื้อ เนื้อเยื่อ สำหรับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากการออกกำลังกาย, บำบัดร่างกายจากความอ่อนเพลีย เหนื่อยล้า, อาการนอนไม่หลับ การนอนหลับยาก
 

วันนี้-30 มิถุนายน 62
*
กรุณาโทรเข้ามาเพื่อนัดพบแพทย์ก่อนรับบริการ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการข้อมูลโทร. 02-348-7000 กด 2 หรือต่อ 2135, 2103