โปรแกรมเบาหวาน เบาใจ

เบาหวานเป็นโรคที่ก่อให้เกิดภาวะแทรกซ้อนหลายระบบโดยไม่แสดงอาการในระยะแรก

รายการตรวจ

1.ตรวจระดับน้ําตาลในเลือด (Plasma Glucose)

2. ตรวจการทํางานของไต (BUN)

3. ตรวจการทํางานของไต (Creatinine)

4. ตรวจระดับไขมันคอเลสเตอรอล (Cholesterol)

5. ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอร์ไรด์ (Triglyceride)

6. ตรวจระดับไขมันดี (HDL-C)

7. ตรวจระดับไขมันไม่ดี (LDL-C)

8. ตรวจการทํางานของตับ (ALT)

9. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)

10. ตรวจความสมบูรณ์ของปัสสาวะ (Urine Analysis)

11. ตรวจระดับน้ําตาลสะสม (HbA1c)

12. ตรวจโปรตีนในปัสสาวะเชิงปริมาณ (Microalbuminuria)

13. เอ็กซเรย์ปอด (CXR)

14. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)

15. ตรวจสมรรถภาพหลอดเลือดแดง (ABI)

16. ตรวจวัดองค์ประกอบร่างกาย (Body Composition)

17. พบพยาบาลผู้เชี่ยวชาญด้านโรคเบาหวาน

18. พบผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพเท้า

19. พบผู้เชี่ยวชาญด้านอาหาร

20. พบผู้เชี่ยวชาญด้านการออกกําลังกาย

รวมตรวจ 20 รายการ ราคา 4,200 บาท (ราคาปกติ 7,190 บาท)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 02-348-7000 ต่อ 3123, 3124, 3125, 3126