โปรแกรมตรวจสุขภาพ ก่อนแต่งงาน

การตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน เป็นการวางแผนที่สำคัญของการใช้ชีวิตคู่ เพื่อป้องกันโรคที่อาจติดต่อได้จากคู่สมรส

โปรแกรมตรวจสุขภาพ ก่อนแต่งงาน