วัคซีนพิษสุนัขบ้า

วัคซีนพิษสุนัขบ้า

ราคา 550 บาท/เข็ม

*ฉีดเพื่อป้องกัน ฉีด 3 เข็ม *หากท่านสัมผัสเชื้อโรคโดยตรงฉีด 5 เข็ม
*ไม่รวมค่าแพทย์และค่าบริการทางการแพทย์

 

โรคพิษสุนัขบ้า เป็นโรคติดต่อจากสัตว์มาสู่คนที่มีอันตรายร้ายแรงที่สุด สามารถพบได้ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ทุกชนิด หากผู้ป่วยสัมผัสโรคนี้ได้รับการดูแลรักษาไม่ถูกต้องอาจทําให้มีโอกาสเสี่ยงต่อการเสียชีวิตได้

 

บุคคลที่ควรฉีด

- ผู้ที่ต้องการป้องกัน การติดโรคพิษสุนัขบ้า

- ผู้ที่มีการสัมผัสเสี่ยงต่อ การติดโรคพิษสุนัขบ้า

 

ติดต่อสอบถามได้ที่แผนกต้อนรับ โทร 02 348 7000 ต่อ 3123, 3124