วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 3 สายพันธุ์

ไข้หวัดใหญ่ติดต่อผ่านลมหายใจ ยิ่งป้องกันเร็วเท่าไร ยิ่งปลอดภัยเร็วเท่านั้น

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 3 สายพันธุ์ 555 บาท/เข็ม

ป้องกัน  3 สายพันธุ์

  • สายพันธุ์ A H1N1 Michigan
  • สายพันธุ์ A H3N2 Singapore
  • สายพันธุ์ B Brisbane

หมายเหตุ - เด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ต้องได้รับการพบแพทย์ก่อนเข้ารับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่
            - ราคาไม่รวมค่าแพทย์ และค่าบริการผู้ป่วยนอก

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่โรงพยาบาลเทพธารินทร์ โทร 02 348 7000 ต่อ 3123, 3124