วัคซีนป้องกัน โรคไข้หวัดใหญ่ชนิด 3 สายพันธุ์

ไข้หวัดใหญ่ติดต่อผ่านลมหายใจ ยิ่งป้องกันเร็วเท่าไร ยิ่งปลอดภัยเร็วเท่านั้น