ร่วมงานกับเรา

ตำแหน่งงานที่รับสมัคร

วิธีการสมัคร

1.) สมัครด้วยตัวเองที่แผนกบุคคล โรงพยาบาลเทพธารินทร์ อาคาร 2 ชั้น 15 จันทร์ – ศุกร์ ช่วงเช้า 08.30 - 11.00 น. ช่วงบ่าย 13.30 - 15.00 น.
2.) ส่งประวัติย่อพร้อมหลักฐานการสมัครงานทางไปรษณีย์ หรือ E-mail : theptarin.personnel@gmail.com
สอบถามเพิ่มเติม : โทร. 0-2348-7000 ต่อแผนกบุคคล 4513 จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00-17.00 น.