• 3850 ถนนพระราม 4 คลองเตย กรุงเทพ
  • ตลอด 24 ชั่วโมง
  • 02-348-7000

ศูนย์ให้คำแนะนำการผ่าตัดผ่านกล้อง

  • หน้าหลัก
  • ศูนย์ให้คำแนะนำการผ่าตัดผ่านกล้อง

ศูนย์ให้คำแนะนำการผ่าตัดผ่านกล้อง

(Minimally Invasive Surgery Solution Center)

  • อาคาร B ชั้น 2
  • 065-509-4459

02-348-7000

Have a question? call us now

@theptarin

Be friend with us

info@Theptarin.com

Need support? Drop us an email