โรงเรียนเบาหวานเทพธารินทร์ ถือกำเนิดขึ้น เมื่อปี ..2560 โดยมุ่งเจตนารมณ์ที่จะ"รักษาเบาหวานด้วยความรู้" ซึ่งการให้ความรู้ ความเข้าใจเป็นหนึ่งในกระบวนการรักษา เน้นการสอนให้ผู้เป็นเบาหวานเข้าใจในโรค และรู้จักการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตเพื่อการดูแลตนเองตลอด 24 ชั่วโมง

 

เป้าหมายของการดูแลผู้เป็นเบาหวาน คือ การส่งเสริมให้ผู้เป็นเบาหวานดูแลตัวเองได้ โดยการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตได้อย่างมีความสุขและยั่งยืน ควบคุมเบาหวานได้ดี ไม่เกิดโรคแทรกซ้อน

 

ปัจจุบัน โรงเรียนเบาหวานมีหลักสูตรที่เปิดสอนเพื่อให้ความรู้แก่ผู้เป็นเบาหวาน ผู้ดูแลผู้เป็นเบาหวาน บุคลากรทางการแพทย์ และประชาชนทั่วไปที่สนใจ

 

 

ตารางเรียนโรงเรียนเบาหวานเทพธารินทร์ พ.ศ.2562

 

วันที่อบรม หัวข้อหลักสูตร
วันพุธ 27 พฤศจิกายน การนับแป้ง นับเป็นจริงหรือ
วันพุธ 18 ธันวาคม การตรวจระดับน้ำตาลในเลือดด้วยตนเอง แน่หรือว่าคุณทำเป็น

 

 

รับจำนวนจำกัด ครั้งละ 20 ท่าน

ค่าลงทะเบียน หลักสูตรละ 500 บาท ท่าน (จากราคาปกติ 3,000 บาท รวมค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง)

กำหนดการเรียน เวลา 8.30 - 15.00 . โรงเรียนเบาหวานเทพธารินทร์ ชั้น 15 อาคารไลฟ์สไตล์ โรงพยาบาลเทพธารินทร์

 

 

สอบถามเพิ่มเติม ติดต่อ ฝ่ายไลฟ์สไตล์และการเรียนรู้สุขภาพ โทร 02-348-7000 ต่อ 4517 และ 4518