• 3850 ถนนพระราม 4 คลองเตย กรุงเทพ
  • ตลอด 24 ชั่วโมง
  • 02-348-7000

วันเด็กประจำปี 2567

วันเด็กประจำปี 2567 เนื่องในวันเด็กประจำปี 2567 ทางโรงพยาบาลเทพธารินทร์ได้รับเกียรติจากพญ.สุทธิกานต์ สันติวัฒนา กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านต่อมไร้ท่อ ได้ให้ความรู้เรื่องการออกกำลังกายเพิ่มความสูงให้กับเด็กๆ และกิจกรรม Fit & Balance Test Program เพื่อให้น้องๆ ได้ทำการทดสอบสมรรถภาพของร่างกาย เพื่อตรวจดูโครงสร้างร่างกาย พร้อมทั้งบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นสำหรับคุณพ่อและคุณแม่ที่พาน้องๆ มาร่วมกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งภายในงานได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ณ ศูนย์การค้า เค วิลเลจ
 

02-348-7000

Have a question? call us now

@vimut-theptarin

Be friend with us

info@Theptarin.com

Need support? Drop us an email