• 3850 ถนนพระราม 4 คลองเตย กรุงเทพ
  • ตลอด 24 ชั่วโมง
  • 02-348-7000
Future of Diabetic Foot Care ศ.นพ.เทพ หิมะทองคำ ผู้ก่อตั้งโรงพยาบาลเทพธารินทร์ ได้รับเกียรติและรับเชิญเป็นองค์ปาฐกหัวข้อ "Future of Diabetic Foot Care : What Job, Whose Job, Where Job, How Job, NOW Job" ในปาฐกถา "Augusto D. Litonjua Pillars in Diabetes Education Award Lecture" ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ Prof.Augusto Litonjua แพทย์ผู้บุกเบิกงานการสอนเรื่องเบาหวานให้แก่ผู้เป็นเบาหวานและบุคลากรการแพทย์ในประเทศฟิลิปปินส์ ปาฐกถาจัดขึ้นระหว่างการประชุม 29th National Assembly of Diabetes Educators เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 ณ Makati Diamond Residences ประเทศฟิลิปปินส์ ทั้งนี้ Prof.Augusto Litonjua ได้มอบเหรียญเชิดชูความทุ่มเทและความสำเร็จในการพัฒนางานการสอนเรื่องเบาหวานในประเทศไทยให้แก่ ศ.นพ.เทพ หิมะทองคำ อีกด้วย

02-348-7000

Have a question? call us now

@theptarin

Be friend with us

info@Theptarin.com

Need support? Drop us an email