การอบรมโรงเรียนเบาหวานเทพธารินทร์ ครั้งที่ 10

การเรียนรู้เรื่องเบาหวาน ที่มีวิทยากรเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านเบาหวานมาให้ความรู้ ที่ท่านจะสามารถนำความรู้เบาหวานที่ได้ ไปใช้กับตัวท่านเอง และยังสามารถดูแลคนรอบตัวที่เป็นเบาหวานได้อีกด้วย ครั้งนี้เป็นการอบรมการเจาะน้ำตาลปลายนิ้วด้วยตนเอง SMBG
มีนักเรียนจำนวน 20 คน รอบนี้เป็นรอบพิเศษ ฉลองครบรอบ 1 ปี โรงเรียนเบาหวานเทพธารินทร์ เราแจกหนังสือเบาหวาน เป็นที่ระลึกให้แก่ผู้เข้าอบรม
 
 
"ยังเหลืออีกหลายหลักสูตรให้ท่านเลือก"
 
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณอติกานต์ (โอห์ม)
ฝ่ายไลฟ์สไตล์และการเรียนรู้สุขภาพ
โรงพยาบาลเทพธารินทร์
โทร 0 2348 7000 ต่อ 4517 และ 4518
E-mail : ohmatikant@theptarin.com