โรงเรียนเบาหวาน ครั้งที่ 12

หลักสูตร “โรคแทรกซ้อนเบาหวาน” สอนโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทางด้านเบาหวานมาให้ความรู้ ที่ท่านจะสามารถนำความรู้เบาหวานที่ได้ ไปใช้กับตัวท่านเอง และยังสามารถดูแลคนรอบตัวที่เป็นเบาหวานได้อีกด้วย พร้อมทั้งเรียนรู้เรื่องการออกกำลังกายแบบง่ายๆด้วยตัวเอง จัดขึ้นเมื่อวันที่ วันที่ 31 ตุลาคม 2561

"เหลืออีกเพียงแค่ 2 หลักสูตร/ 2 รอบเท่านั้น สำหรับปีนี้ "

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายไลฟ์สไตล์และการเรียนรู้สุขภาพ
โรงพยาบาลเทพธารินทร์ โทร 0 2348 7000 ต่อ 4517 และ 4518
E-mail : lifestyle.theptarin@gmail.com