โรงเรียนเบาหวาน ครั้งที่ 11

วันที่ 26 กันยายน ที่ผ่านมาเรามีการเรียนรู้เรื่องเบาหวาน ที่มีวิทยากรเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านเบาหวานมาให้ความรู้ ที่ท่านจะสามารถนำความรู้เบาหวานที่ได้ ไปใช้กับตัวท่านเอง และยังสามารถดูแลคนรอบตัวที่เป็นเบาหวานได้อีกด้วย ครั้งนี้เป็นการอบรมครั้งที่ 11 ในหลักสูตร “อาหารจานสุขภาพ” ให้ผู้เข้าเรียนได้จัดสรรอาหารจานสุขภาพในแบบฉบับของตัวเอง มีการสาธิตการประกอบอาหารจานสุขภาพ เรียนเรื่องการออกกำลังกายแบบง่ายๆด้วยตัวเอง ครั้งนี้มีนักเรียนสนใจเข้าร่วมจำนวน 22 คน
 
"เหลืออีกเพียงแค่ 3 หลักสูตร/ 3 รอบ เท่านั้น สำหรับปีนี้ "
 
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายไลฟ์สไตล์และการเรียนรู้สุขภาพ
โรงพยาบาลเทพธารินทร์โทร 0 2348 7000 ต่อ 4517 และ 4518
E-mail : lifestyle.theptarin@gmail.com