การอบรมโรงเรียนเบาหวานเทพธารินทร์ ครั้งที่ 7

การอบรมโรงเรียนเบาหวานเทพธารินทร์ ครั้งที่ 7 หลักสูตร "อาหารจานสุขภาพ" กิจกรรมประกอบไปด้วย การเรียนการสอนเรื่อง อาหารจานสุจภาพ สาธิตการประกอบอาหารเมนูสุขภาพ โยคะเพื่อการผ่อนคลายอารมณ์ การทำปุ๋ยหมักชีวภาพด้วยผลไม้สุก จัดขึ้นเมื่อวันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2561 "ยังเหลืออีกหลายหลักสูตรให้ท่านเลือก" ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณอติกานต์ (โอห์ม) ฝ่ายไลฟ์สไตล์และการเรียนรู้สุขภาพ โรงพยาบาลเทพธารินทร์ 0 2348 7000 ต่อ 4517 และ 4518 หรือ E-mail : ohmatikant@theptarin.com